เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
folder การเรียกประชุมสภาฯ
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำ ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

folder การนัดประชุมสภาฯ
folder ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล
insert_drive_file ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2656 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90

folder รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26× เทศบาลตำบลปะลุรู