เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
folder การเรียกประชุมสภาฯ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำ ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ.สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder การนัดประชุมสภาฯ
folder ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล
insert_drive_file ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลปะลุรู โดย นายมานิตร อุตรสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ในวันศุกร์ ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีบุหงาอาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65× เทศบาลตำบลปะลุรู