เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลปะลุรู ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้ง

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง งดเก็บขนขยะมูลฝอยในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๘ อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file เทศบาลตำบลปะลุรูขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
photo การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นธ.ถ. ๙-๐๐๙๓ ซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง เทศบาลตำบลปะลุรู งวดที่๑ (งวดสุดท้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง รับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file หยุดจ่ายน้ำประปา ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนาการ เทศบาลตำบลปะลุรู (งวดที่ ๓ งวดสุดท้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
1 - 20 (ทั้งหมด 119 รายการ) 1 2 3 4 5 6
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(LPA)
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2564
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2563
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2562
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 100