เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1442 รอมฎอน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้งinsert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
photo ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ ( E-learning)
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง เลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
photo ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จาก..ทีม MCATT จังหวัดนราธิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชน มาตรวจเช็คสุขภาพใจ ในสถานการณ์ COVID-19 ด้วยแบบประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น ที่ www.checkin.dmh.go.th หรือแสกน QR Code
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การปิดตลาดนัดวันพฤหัสบดีของเทศบาลตำบลปะลุรู
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงสระน้ำสำรองน้ำประปาเทศบาล กว้าง ๘o เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึก ๙ เมตร เทศบาลตำบลปะลู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๖)
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง งดกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในเทศกาลฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo .คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่(เฉพาะนายกเทศมนตรี)ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยราชาวดี ๕ จำนวน ๒ ข้าง คูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเริ่มต้น ๐.๕๐ เมตร ยาวรวมทั้งสิ้น ๑๔๐.๐๐ เมตร เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่๑)
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ (งวดที่ ๑) โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนที่๘ ชุมชนพัฒนาการ เทสบาลตำบลปะลุรู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล)
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo เข้ามาจังหวัดนราธิวาสโปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ติดตามเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จังหวัดนราธิวาสกรณีเดินทางข้ามจังหวัดในช่วง 14 วัน
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๕)
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file มาตรการสำหรับผู้บริโภค/ผู้ซื้ออาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรค (Covid-19) ในช่วงเดือนถือศลอด (ตลาดรอมฏอน) เทศบาลตำบลปะลูรู poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๙ -๐๐๐๑ ถนนจารุเสถียร ช่วงที่กั้นรถไฟ สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (งวดที่ ๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ฝากข่าวประชาสัมพันธ์... จาก การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงบำรุงทางตันหยงมัส poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
1 - 20 (ทั้งหมด 72 รายการ) 1 2 3 4
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 268
เดือนนี้ 2,836
เดือนที่แล้ว 8,898
ทั้งหมด 18,672