เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญรับชมรับฟัง รายการ "คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี" ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 - 09.00 น. ▪️ ทาง FM92.5 MHz
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์...จากบริษัทประยูรวิศว์ จำกัด เรื่อง ขอแจ้งสํญญาณไฟจราจรพร้อมเสา (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา)
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ผู้ใช้น้ำประปาเทศบาล โปรดสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอในวันจันทร์ที่ 27 มิ.ย.65
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ข่าวประชาสัมพันธ์...จากบริษัทประยูรวิศว์ จำกัด เรื่อง ขอแจ้งให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางการสัญจร (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา)
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ)
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรั้วแผงตะแกรงเหล็กกัลป์วาไนซ์สำเร็จรูป บริเวณสวนสุขภาพกีฬาและนันทนาการ ชุมชนโคกตา เทศบาลตำบลปะลุรู
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
find_in_page เทศบาลตำบลปะลุรู ขอความร่วมมือประชาชนประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลปะลุรู ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ งวดที่๑ (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในชุมชนพัฒนาการ ซอยฉัตรวาริน ๙ นธ.ถ. ๙-๐๐๓๓ เทศบาลตำบลปะลุรู
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
find_in_page ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ งวดที่๑ (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกปริเม็ง ๑ นธ.ถ. ๙-๐๐๗๒ เทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้กำหนดจัดโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส เชิญชวนผู้สนใจไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ทำงาน ได้ที่ https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo งดกวาดและเก็บขยะมูลฝอยในเทศกาลฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี เป็นเวลา 1 วัน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
1 - 20 (ทั้งหมด 155 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8


× เทศบาลตำบลปะลุรู