เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1442 รอมฎอน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้งfolder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file มาตรฐานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file มาตรฐานระบบน้ำสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file มาตรฐานการควบคุมอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file มาตรฐานทางระบายน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file มาตรฐานตลาดสด
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 214
เดือนนี้ 2,782
เดือนที่แล้ว 8,844
ทั้งหมด 18,618