เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลปะลุรู ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้ง

folder เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะลุรู
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องเทศบาลทำการพาณิชย์ พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องตลาด พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นพนัน พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องเทศบาลทำการพาณิชย์เกี่ยวกับประปา พ.ศ.2543 (ยกเลิก) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(LPA)
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2564
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2563
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2562
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 85