เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะลุรู
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องเทศบาลทำการพาณิชย์ พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องตลาด พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นพนัน พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file เทศบัญญัติฯ เรื่องเทศบาลทำการพาณิชย์เกี่ยวกับประปา พ.ศ.2543 (ยกเลิก) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลปะลุรู