เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder กิจการสภาเทศบาล
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลปะลุรู โดย นายมานิตร อุตรสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานกิจการสภาเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญติ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในการเข้าประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ให้ประชาชนและองค์กรเอกชนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒๔๙๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒๔๙๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรูครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลปะลุรู