เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสูการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสูการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะลุรู พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รายงานผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรณยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลปะลุรู