เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
play_arrow ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลปะลุรู
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี2566 (Integrity and Transparency Assessment: ITA 2023) เทศบาลตำบลปะลุรู ได้รับคะแนน 96.06 คะแนน ระดับ(ผ่านดี)× เทศบาลตำบลปะลุรู