เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1442 รอมฎอน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้งaccount_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอุสมาน นาคสง่า
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 0898701357
นายอุสมาน นาคสง่า
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 0898701357
นายสุเมธ เพ็ชรรัตน์
รองปลัดเทศบาล
นายสุเมธ เพ็ชรรัตน์
รองปลัดเทศบาล
นางณัฐกันย์ ศรีสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางณัฐกันย์ ศรีสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสุนีย์ แป้นเชียร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุนีย์ แป้นเชียร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอรทัย มรรษนัยน์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางอรทัย มรรษนัยน์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายสายันต์ กองสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสายันต์ กองสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายฮาซัน ลูโล๊ะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายฮาซัน ลูโล๊ะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายมะสีดิ ซอเฮาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายมะสีดิ ซอเฮาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอุดร สีจันทร์
รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
นายอุดร สีจันทร์
รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 246
เดือนนี้ 2,814
เดือนที่แล้ว 8,876
ทั้งหมด 18,650