เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายมานิตย์ มะยิ
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 0897370568
นายกฤษฎา นฤชิต
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 0862946774
นายอิสแม ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0897353544
นายสุริยันต์ พงศ์มานะวุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0817325973
นายมะอาสมิง จารมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0898796050
นายประสิทธิ์ มีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0814788972
นายฉัตรชัย จินดารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0829813179
นายพรศักดิ์ นฤชิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0831869122
นายอารี สะมะแอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0895951175
นายอลงกรณ์ ภูริกานต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0819634941
นายดอรอแม หะมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0927922583
นายฟิกตรี มะดิง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0816791496


× เทศบาลตำบลปะลุรู