เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลปะลุรู ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้ง

account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายมานิตย์ มะยิ
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 0897370568
นายมานิตย์ มะยิ
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 0897370568
นายกฤษฎา นฤชิต
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 0862946774
นายกฤษฎา นฤชิต
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 0862946774
นายอิสแม ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0897353544
นายอิสแม ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 0897353544
นายอารี สะมะแอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0895951175
นายอารี สะมะแอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 0895951175
นายมะอาสมิง จารมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0898796050
นายมะอาสมิง จารมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 0898796050
นายอลงกรณ์ ภูริกานต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0819634941
นายอลงกรณ์ ภูริกานต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 0819634941
นายสุริยันต์ พงศ์มานะวุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0817325973
นายสุริยันต์ พงศ์มานะวุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 0817325973
นายดอรอแม หะมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0927922583
นายดอรอแม หะมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 0927922583
นายฉัตรชัย จินดารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0829813179
นายฉัตรชัย จินดารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 0829813179
นายฟิกตรี มะดิง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0816791496
นายฟิกตรี มะดิง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 0816791496
นายพรศักดิ์ นฤชิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0831869122
นายพรศักดิ์ นฤชิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 0831869122
นายประสิทธิ์ มีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0814788972
นายประสิทธิ์ มีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 0814788972
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(LPA)
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2564
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2563
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2562
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 118