เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1442 รอมฎอน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้งaccount_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายมานิตย์ มะยิ
ประธานสภาเทศบาล
นายมานิตย์ มะยิ
ประธานสภาเทศบาล
นายกฤษฎา นฤชิต
รองประธานสภาเทศบาล
นายกฤษฎา นฤชิต
รองประธานสภาเทศบาล
นายอิสแม ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอิสแม ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอารี สะมะแอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอารี สะมะแอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายมะอาสมิง จารมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายมะอาสมิง จารมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอลงกรณ์ ภูริกานต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอลงกรณ์ ภูริกานต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสุริยันต์ พงศ์มานะวุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุริยันต์ พงศ์มานะวุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายดอรอแม หะมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายดอรอแม หะมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายประสิทธิ์ มีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประสิทธิ์ มีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายฟิกตรี มะดิง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายฟิกตรี มะดิง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายฉัตรชัย จินดารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายฉัตรชัย จินดารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพรศักดิ์ นฤชิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพรศักดิ์ นฤชิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 288
เดือนนี้ 2,856
เดือนที่แล้ว 8,918
ทั้งหมด 18,692