เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1442 รอมฎอน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้งaccount_box คณะผู้บริหาร
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายเชิดชัย นีรนาถภูวดล
รองนายกเทศมนตรี
นายเชิดชัย นีรนาถภูวดล
รองนายกเทศมนตรี
นายวิกรม ธนสมบัติมงคล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายวิกรม ธนสมบัติมงคล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายหะมะ เจ๊ะเงาะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายหะมะ เจ๊ะเงาะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 163
เดือนนี้ 2,731
เดือนที่แล้ว 8,793
ทั้งหมด 18,567