เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลปะลุรู ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้ง

camera_alt ภาพกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ณ คลองโคกปริเม็ง [8 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ขุดลอกคลองเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณ ศาลากลางน้ำคลองโคกปริเม็ง [26 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ขุดลอกคูระบายน้ำข้างถนน ในบริเวณถนนจารุเสถียร ชุมชนต้นไม้สูง [23 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
บรรยากาศงานลอยกระทงเทศบาลตำบลปะลุรู 2564 [20 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 [18 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยตลาดนัด 5 [18 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ขุดลอกคลองโคกปริเม็ง ในบริเวณถนนพัฒนาการ [16 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ขุดลอกคลอง ในบริเวณซอยโคกปริเม็ง2 [16 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ "ห่วงใย จากใจเยียวยา" จาก ศอ.บต.ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยา [9 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เขตเทศบาล [4 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 84 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(LPA)
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2564
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2563
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2562
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 23