เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
camera_alt ภาพกิจกรรม
ขอเขิญร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ณ ศาลากลางน้ำโคกปริเม็ง [14 พฤศจิกายน 2566]
การประชุมคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลปะลุรู [8 พฤศจิกายน 2566]
บรรยากาศการคัดเลือกกรรมการชุมชนพัฒนาการ ณ ศาลากลางน้ำคลองโคกปริเม็ง [25 ตุลาคม 2566]
บรรยากาศการคัดเลือกกรรมการชุมชนตลาดบน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ [24 ตุลาคม 2566]
บรรยากาศการคัดเลือกกรรมการชุมชนประชาสามัคคี ณ มัสยิดซีลาตุลอัรฮัม [20 ตุลาคม 2566]
บรรยากาศการคัดเลือกกรรมการชุมชนตลาดล่าง ณ บาลาเซาะตลาดล่าง [19 ตุลาคม 2566]
บรรยากาศการคัดเลือกกรรมการชุมชนต้นไม้สูง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ [18 ตุลาคม 2566]
บรรยากาศการคัดเลือกกรรมการชุมชนกำปงบารู ณ โรงเรียนตาดีกา [17 ตุลาคม 2566]
บรรยากาศการคัดเลือกกรรมการชุมชนโคกตา ณ โรงเรียนตาดีกาอัลอะลีย์ [12 ตุลาคม 2566]
บรรยากาศการคัดเลือกกรรมการชุมชนโคกปริเม็ง ณ ศาลากลางน้ำคลองโคกปริเม็ง [11 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 - 10 (ทั้งหมด 202 รายการ)


× เทศบาลตำบลปะลุรู