เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
โครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอน
รายละเอียด : วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายมานิตร อุตรสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงาน ข้าราชการ ร่วมต้อนรับ นายซูปียัน แดเมาะเล็ง อำเภอสุไหงปาดี หัวหน้าส่วนราชการ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการมัสยิด คณะกรรมการชุมชน อสม.และพี่น้องประชาชนในเขตชุมชนทั้ง 8 ชุมชนเข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลาม และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมกิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาล พร้อมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน มอบทุนแก่เด็กกำพร้าในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู และร่วมรับประทานอาหารละศีลอด และละหลาดมัฆริบ
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลปะลุรู