เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1442 รอมฎอน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้ง

ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(LPA)
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2564
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2563
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2562
ร่วมการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เขตเทศบาล
รายละเอียด : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปะลุรู เข้าร่วมการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เขตเทศบาล ร่วมกับกำลังทหาร ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ส่วนราชการ และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมทำการชักซ้อม เพื่อให้มีขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู
ผู้โพส : admin
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 382