เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2565 และประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา13.30 น. นายมานิตร อุตรสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู มอบหมายให้นายเชิดชัย นีรนาถภูวดล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายฮาซัน ลูโล๊ะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและนางสาวสุนิศา วาหะ นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับนายแวปา วันฮุสเซนต์ ประธานผู้ตรวจประเมินและคณะกรรมการ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปะลุรู เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2565 ประเด็นงานที่ 1.1 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร (ร้านอาหาร/โรงอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร: มินิมาร์ท/ซุปเปอร์มาร์เก็ต) และประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)ประจำปี 2565ประเด็นงานที่ 4.2การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ณ ห้องประชุมศรีบุหงาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลปะลุรู