เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีบุหงา เทศบาลตำบลปะลุรู กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปะลุรู ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 เพื่อให้ความรู้ เเละสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะร่วมกันระหว่างเทศบาลเเละชุมชน โดยมีนายรุสลัน บือราเฮ็ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เทศบาลเมืองนราธิวาส) เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาล และตัวแทนภาคประชาชนจากชุมชนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 50 คน
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลปะลุรู