เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ประชุมประจำเดือนมีนาคม เทศบาลตำบลปะลุรุ
รายละเอียด : วันที่ 22 มีนาคม 2565เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้มีการประชุมประจำเดือนมีนาคม โดยมีนายอุสมาน นาคสง่า ปลัดเทศบาล เป็นประธาน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุม เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาของ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการประปา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการเป็นของประชาชนในเขตพื้นที่และองค์กร
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลปะลุรู