เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
นายมานิตร อุตรสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน
รายละเอียด : วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายมานิตร อุตรสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดเพื่อให้เยาวชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาทักษะชีวิต ได้รับการดูแลและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และลดการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในเยาวชน ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโดยเป็นนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จำนวน 50 คน และนักเรียนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2566 ห้องประชุมโรงเรียมัธยมสุไหงปาดี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปะลุรู
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลปะลุรู