เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1442 รอมฎอน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้งเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรูครั้งแรกประจำปี 2564
รายละเอียด : วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมศรีบุหงา อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลปะลุรู นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลปะลุรูครั้งแรกประจำปี 2564 ระเบียบวาระในการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมาชิกสภาเทศบาลได้เลือก นายมานิตย์ มะยิ และการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลปะลุรู สมาชิกสภาเทศบาลได้เลือก นายฤษฎา นฤชิต
ผู้โพส : admin
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 263
เดือนนี้ 2,831
เดือนที่แล้ว 8,893
ทั้งหมด 18,667