เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลปะลุรู
รายละเอียด : เทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เมื่อวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10.45 น. ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลปะลุรู เทศบาลตำบลปะลุรู ได้จัดดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งาน (ยานพาหนะ) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ประมูลราคาด้วยวาจาแบบเหมารวมทุกรายการ โดยมีนายฮาซัน ลูโล๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานคณะกรรมการขายทอดตลาด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลปะลุรู