เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลปะลุรู ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้ง

image รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลนะเลิศ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด” ระดับอำเภอ โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน นรา…สะอาด ประจำปี 2562 [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รางวัลชนะเลิศตลาดสดคงสภาพระดับดีมาก โครงการตลาดสดดัเด่นมีมาตรฐานและน่าซื้อ จังหวัดนราธิวาส ปะจำปี 2552 [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดตลาดสดดีมีมาตรฐานประจำปี 2551 ระดับจังหวัด ประเภทตลาดขนาดกลาง [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รางวัลชนะเลิศคงสภาพตลาดสดระดับดีมาก โครงการตลาดสดดีเด่นมีมาตรฐานและน่าซื้อ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2551 [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รางวัลชนะเลิศการประกวดเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการแก้ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการเมืองน่าอยู่ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี2552 [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รางวัลชนะเลิศการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการแก้ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการเมืองน่าอยู่ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี2551 [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รางวัลชนะเลิศ โครงการตลาดสดดีเด่นมีมาตรฐานและน่าซื้อ ระดับดีมาก จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2553 [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมสนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนในกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เกียรติบัตรรางวัลนะเลิศ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด” ระดับอำเภอ โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน นรา…สะอาด ประจำปี 2562 [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวด"คลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ" ต้นแบบระดับอำเภอสุไหงปาดี ประจำปี พ.ศ.2562 [27 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(LPA)
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2564
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2563
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2562
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 21