เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1442 รอมฎอน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้งimage รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลนะเลิศ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด” ระดับอำเภอ โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน นรา…สะอาด ประจำปี 2562 [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รางวัลชนะเลิศตลาดสดคงสภาพระดับดีมาก โครงการตลาดสดดัเด่นมีมาตรฐานและน่าซื้อ จังหวัดนราธิวาส ปะจำปี 2552 [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดตลาดสดดีมีมาตรฐานประจำปี 2551 ระดับจังหวัด ประเภทตลาดขนาดกลาง [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รางวัลชนะเลิศคงสภาพตลาดสดระดับดีมาก โครงการตลาดสดดีเด่นมีมาตรฐานและน่าซื้อ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2551 [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รางวัลชนะเลิศการประกวดเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการแก้ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการเมืองน่าอยู่ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี2552 [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รางวัลชนะเลิศการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการแก้ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการเมืองน่าอยู่ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี2551 [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รางวัลชนะเลิศ โครงการตลาดสดดีเด่นมีมาตรฐานและน่าซื้อ ระดับดีมาก จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2553 [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมสนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนในกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เกียรติบัตรรางวัลนะเลิศ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด” ระดับอำเภอ โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน นรา…สะอาด ประจำปี 2562 [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 172
เดือนนี้ 2,740
เดือนที่แล้ว 8,802
ทั้งหมด 18,576