เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
image รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รับประกาศเกียรติคุณ ขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทุกครัวเรือน [27 กันยายน 2566]
รางวัลรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Environmental Health Accreditation : EHA) [1 กุมภาพันธ์ 2566]
รับรางวัลระบบประปาเทศบาลตำบลปะลุรู ได้ดำเนินการพัฒนาระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านจนสามารถผลิตน้ำประปาได้คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ [1 กุมภาพันธ์ 2566]
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ⚽️ Boy Haqimi Cup ครั้งที่3 [17 ตุลาคม 2565]
ทีมฟุตบอลเทศบาลตำบลปะลุรู ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลบันนังสตา fa cup [16 กันยายน 2565]
รางวัลองค์กรดีเด่น ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 [5 กรกฎาคม 2565]
รางวัลนะเลิศ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด” ระดับอำเภอ โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน นรา…สะอาด ประจำปี 2562 [24 มีนาคม 2564]
รางวัลชนะเลิศตลาดสดคงสภาพระดับดีมาก โครงการตลาดสดดัเด่นมีมาตรฐานและน่าซื้อ จังหวัดนราธิวาส ปะจำปี 2552 [24 มีนาคม 2564]
รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดตลาดสดดีมีมาตรฐานประจำปี 2551 ระดับจังหวัด ประเภทตลาดขนาดกลาง [24 มีนาคม 2564]
รางวัลชนะเลิศคงสภาพตลาดสดระดับดีมาก โครงการตลาดสดดีเด่นมีมาตรฐานและน่าซื้อ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2551 [24 มีนาคม 2564]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 17 รายการ)


× เทศบาลตำบลปะลุรู