ชื่อเรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
ชื่อไฟล์ : znhlUnSThu114131.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู