ชื่อเรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
ชื่อไฟล์ : 0wn2ILMThu115608.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู