ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ (งวดที่ ๑,๒,๓ และ๔ (งวดสุดท้าย) โครงการย้ายท่อจ่ายน้ำประปาเขตทางหลวง หมายเลข ๔๐๕๖ เทศบาลตำบลปะลุรู
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ (งวดที่ ๑,๒,๓ และ๔ (งวดสุดท้าย) โครงการย้ายท่อจ่ายน้ำประปาเขตทางหลวง หมายเลข ๔๐๕๖ เทศบาลตำบลปะลุรู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง
ชื่อไฟล์ : VzSB9Y9Thu20051.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้