ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ งวดที่๑ (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกปริเม็ง ๑ นธ.ถ. ๙-๐๐๗๒ เทศบาลตำบลปะลุรู
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ งวดที่๑ (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกปริเม็ง ๑ นธ.ถ. ๙-๐๐๗๒ เทศบาลตำบลปะลุรู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในวันที่๑๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง
ชื่อไฟล์ : ADiAJsKWed100213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้