ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรั้วแผงตะแกรงเหล็กกัลป์วาไนซ์สำเร็จรูป บริเวณสวนสุขภาพกีฬาและนันทนาการ ชุมชนโคกตา เทศบาลตำบลปะลุรู
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรั้วแผงตะแกรงเหล็กกัลป์วาไนซ์สำเร็จรูป บริเวณสวนสุขภาพกีฬาและนันทนาการ ชุมชนโคกตา เทศบาลตำบลปะลุรู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส งวดที่ ๑,๒ และ ๓ (งวดสุดท้าย)
ชื่อไฟล์ : HO2gbjpWed95358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้