ชื่อเรื่อง : โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ)
รายละเอียด : ข่าวประชาสัมพันธ์..โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) พบกับ “คุณมาดี” มาทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานสถิติแห่งชาติhttp://www.nso.go.th/
ชื่อไฟล์ : Z3JL7zuFri91711.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้