ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
รายละเอียด : ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2656 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีบุหงา อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลปะุลรู
ชื่อไฟล์ : hrgr8W3Fri14908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้