ชื่อเรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.๐๖)โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2565
รายละเอียด : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.๐๖)โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2565
ชื่อไฟล์ : P4QTT7UTue82855.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้