ชื่อเรื่อง : รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (แบบ บก ๐๑) ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อบุกเบิกถนนลงผิวจราจรหินคลุก ซอยบือเจ๊าะเตาแป๊ะ ชุมชนโคกตา ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ สาย
รายละเอียด : รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (แบบ บก ๐๑) ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อบุกเบิกถนนลงผิวจราจรหินคลุก ซอยบือเจ๊าะเตาแป๊ะ ชุมชนโคกตา ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ สาย
ชื่อไฟล์ : 30opQYGTue113048.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้