ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ประจำกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปะลุรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง