ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กจ ๗๑๖๙ นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง