ชื่อเรื่อง : จ้างจ้้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง