ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 420-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง