ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กจ 7169 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง