ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องเชื่อมท่อ เฮชดีพีอี(ชนิดไฮดรอลิค) แบบ ๔ หัวจับ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง