เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลปะลุรู พื้นที่ ๒,๔๓๖ ตารางเมตร (งวดที่ ๓)
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo ข่าวประชาสัมพันธ์... เรื่อง มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ขอความร่วมมือกำชับหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลปะลุรู พื้นที่ ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร (งวดที่๑)
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ขอเขิญร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ณ ศาลากลางน้ำโคกปริเม็ง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซุ้มถ่ายภาพ และซุ้มประตูทางเข้า โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนบ้านโคกตาและโรงเรียนอิสลามบำรุง ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ ประจำปีการศึกษา ๒๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
find_in_page เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview140
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview165
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview239
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (M๖๖๑๑๐๐๑๑๙๓๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file แผนการซ่อมครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (M๖๖๑๐๐๐๒๐๗๐๙) วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๖๑๐๐๐๑๒๔๗๔) ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๖๐๙๐๐๐๔๗๐๔) ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× เทศบาลตำบลปะลุรู