เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (M๖๖๑๑๐๐๑๑๙๓๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แผนการซ่อมครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (M๖๖๑๐๐๐๒๐๗๐๙) วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๖๑๐๐๐๑๒๔๗๔) ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๖๐๙๐๐๐๔๗๐๔) ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๖๐๘๐๐๒๕๑๘๓) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (E๖๖๐๗๐๐๐๐๕๗๔) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๖๐๕๐๐๒๔๒๐๐) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๖๐๔๐๐๒๐๔๘๒) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๕๑๑๐๐๒๕๕๑๐) ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๕๑๑๐๐๒๕๖๓๗) ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๕๑๐๐๐๒๙๒๘๖) ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๕๑๐๐๐๐๖๗๐๒) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๕๐๖๐๐๑๕๖๐๔) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๑๐๐๐๑๗๑๘๒) ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๑๐๐๐๐๗๖๐๒) ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๐๙๐๐๒๕๕๓๘) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๐๙๐๐๒๒๒๓๙) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปะลุรู (M๖๔๐๘๐๐๓๒๑๒๒) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลปะลุรู