เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลปะลุรู ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้ง

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟตรุษจีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟกลม ขนาด ๔๐ วัตต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานธุรการและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดูแลความสะอาดภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ สังกัดเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดูแลความสะอาดภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา สังกัดเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดูแลรับผิดชอบงานสวนกีฬา และนันทนาการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำซุ้มปีใหม่ เพื่อใช้ในโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนาด๑.๕x๕ ม. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยทาน เพื่อใช้ทำบุญตักบาตรในโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยทาน เพื่อใช้ทำบุญตักบาตรในโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนาด๑.๕x๕ ม. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำซุ้มปีใหม่ เพื่อใช้ในโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์คู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีพร้อมกรอบ ขนาดกว้าง 30x ยาว 50 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์อวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์คู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมกรอบ ขนาดกว้าง ๓๐x ยาว ๕๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กจ ๔๐๐๖ นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างก่อสร้างโครงการย้ายท่อจ่ายน้ำประปาเขตทางหลวง หมายเลข 4056 เทศบาลตำบลปะลุรู โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
1 - 20 (ทั้งหมด 211 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(LPA)
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2564
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2563
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2562
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 40