เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
account_box กองช่าง
นายสายันต์ กองสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายฟาอิส เง๊าะเจ๊ะย๊ะ
วิศวกรโยธา
นายคณิตพงศ์ บุญคง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)


× เทศบาลตำบลปะลุรู