เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลปะลุรู ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้ง

folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    ชื่อไฟล์: N6pkep3Mon115104.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการต่อสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการต่อสาธารณะ    ชื่อไฟล์: m1osch8Mon114712.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ    ชื่อไฟล์: ZHcIvkyMon114829.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื่อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื่อจัดจ้าง    ชื่อไฟล์: yIKTS4dMon115000.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการให้หรือรับสินบน
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการให้หรือรับสินบน    ชื่อไฟล์: fi5IpQKMon115354.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1 2
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(LPA)
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2564
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2563
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2562
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 109