เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการเบิกจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน เทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการเบิกจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน เทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการเบิกจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน เทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
find_in_page การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.65) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่3 (เม.ย. - มิ.ย.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กองการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลปะลุรู