เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๕๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file เทศบาลตำบลปะลุรู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม"ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ของเทศบาลตำบลปะลุรู"เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทำ ไม่ทนไม่เฉย รวมไทยต้านโกง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสูการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสูการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลปะลุรู