เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่การสำรวจในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๑๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๑๒๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินงานเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๕ -๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๖-๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๖๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู (แทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๒๐๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๒๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๒๐๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลปะลุรู