เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๑๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๕๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆในเทศบาลตำบลปะลุรู
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๕๔๑/๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่การสำรวจในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
find_in_page คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๔๘๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่๔๖๘/๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะลุรู
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่การสำรวจในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๑๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๑๒๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินงานเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๗๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๕ -๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๖-๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๖๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู (แทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๒๐๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๒๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลปะลุรู