เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๔๘๘/๒๕๖๖ เรื่อง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลปะลุรู
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๓๕๑/๒๕๖๖ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๖๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาการในตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๖๙/๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล (ฉบับที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๑๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๐๐๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๕๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๕๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆในเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๕๔๑/๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่การสำรวจในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
find_in_page คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๔๘๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่๔๖๘/๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๓๐๑/๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่การสำรวจในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๑๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๑๒๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินงานเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปะลุรู เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ ๘๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปะลุรู poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลปะลุรู