เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะลุรู พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลปะลุรู