เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
group สถิติประชากร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ข้อมูลของ ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะลุรู ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ชาย 3,449 คน หญิง 3,553 คน รวม 7,002 คน


× เทศบาลตำบลปะลุรู