เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
image โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ขอเขิญร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ณ ศาลากลางน้ำโคกปริเม็ง [24 พฤศจิกายน 2566]
ขอเขิญร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ณ ศาลากลางน้ำโคกปริเม็ง [14 พฤศจิกายน 2566]
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู [9 พฤศจิกายน 2566]
การประชุมคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลปะลุรู [8 พฤศจิกายน 2566]
บรรยากาศการคัดเลือกกรรมการชุมชนพัฒนาการ ณ ศาลากลางน้ำคลองโคกปริเม็ง [25 ตุลาคม 2566]
บรรยากาศการคัดเลือกกรรมการชุมชนตลาดบน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ [24 ตุลาคม 2566]
บรรยากาศการคัดเลือกกรรมการชุมชนประชาสามัคคี ณ มัสยิดซีลาตุลอัรฮัม [20 ตุลาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2567 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลปะลุรู [20 ตุลาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2567 ภาษีป้าย เทศบาลตำบลปะลุรู [20 ตุลาคม 2566]
วันปิยมหาราช"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เทศบาลตำบลปะลุรู [20 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 105 รายการ)


× เทศบาลตำบลปะลุรู