เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลปะลุรู ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้ง

image สื่อประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2565 [15 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลปะลุรู [15 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ศูนย์ปฏิบัติการฉุนเฉิน เทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โทร 073-651184 หรือสายด่วน 199 [1 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กองอำนวยการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โทร 073-651184 หรือสายด่วน 199 [1 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โทร 073-651184 หรือสายด่วน 199 [1 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เอกสารแนะนำภาษีป้าย ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลปะลุรู "ปะลรูน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน [30 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ลอยกระทง [17 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก เข็มที่ 2 ไฟเซอร์ ในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู [17 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลปะลุรู เชิญชวนประชาชน "ฉีดวัคซีน เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ" [28 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลปะลุรู ยังไม่มีกำหนดเปิดตลาดนัด(ทุกวันพฤหัสบดี) จนกว่าสถานการณ์ Covid-19 จะดีขึ้น [15 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1 2
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(LPA)
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2564
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2563
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2562
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 8