เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
image โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
องค์กรต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปะลุรู [30 มิถุนายน 2565]
ตลาดประชารัฐ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส [17 พฤษภาคม 2565]
ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์และช่วงวันหยุด 2565 [11 เมษายน 2565]
ผ่อนปรนกิจการตลาดนัดเทศบาลตำบลปะลุรู [30 มีนาคม 2565]
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลตำบลปะลุรู มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมมาภิบาล ความโปร่งใส และนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) [22 มีนาคม 2565]
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการเปิดตลาดรอมฎอนบริเวณตลาดสดเทศบาล [21 มีนาคม 2565]
มอบถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ให้แก่ราษฎรกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู [17 มีนาคม 2565]
เทศบาลตำบลปะลุรู เข้าร่วมโครงการตามมาตรการกวาดบ้านตัวเองของจังหวัดนราธิวาส [16 มีนาคม 2565]
นายมานิตร อุตรสินธ์ุ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู จำนวน 8 ชุมชน [9 มีนาคม 2565]
เทศบาลตำบลปะลุรู ขอเชิญ(บุคคลภายนอก) ร่วมแสดงความคิดเห็น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลปะลุรู (ITA) ผ่านการตอบแบบประเมิน EIT ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.- 31 พ.ค. 65 [7 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 41 รายการ)


× เทศบาลตำบลปะลุรู